25-01-04

De digitale alarmbel

Wat doe je als een informaticus je zegt dat ze bij een belangrijk egovproject problemen hebben met de ldap. De eerste beste manager, journalist of technicus zal je vreemd aankijken en het belang er niet van inzien. Het betekent dat er een persoonsverwisseling heeft plaatsgegrepen tussen naamgenoten of dat mensen zich te gemakkelijk kunnen voor iemand
anders kunnen voordoen. Maar je kan er nergens mee terecht en je weet ook niet of die problemen zich blijven voordoen.

wat doe je als je hoort dat een hospitaal geen firewall heeft geplaatst op haar netwerk en dat je er zo kan binnensurfen, wat van het medisch geheim een lachtertje maakt. Maar misschien moeten we eens allemaal controleren of de ziekenhuizen niet teveel uitgeven. Na open source open boekhouding. wat doe je als je hoort dat in de overheid informaticaprojecten van honderden miljoenen belgische franken totaal fout aan het lopen zijn etc.....
 
We hebben een digitale alarmbel nodig en de consumentengroepen dienen dringend te begrijpen dat egov niet hun vriend is, maar dat ze hier even kritisch moeten zijn als tegenover gewone publiciteit, want egov is immers niet meer dan dat.
 
In de VS heeft een rechter verleden jaar het Bureau of Indian Affairs haar hele database en egov project doen opschorten wegens een klacht van burgers tegen de lamentabele manier waarop hun veiligheid georganiseerd was. Het heeft miljoenen en maanden werk gekost. Misschien moet er ook een onafhankelijke certifiëring voor overheidssites komen en een  digitale alarmbelploeg met de bevoegdheid om op basis van verkregen informatie het nodige onderzoek te doen en de nodige akties op te leggen (zoals een comité P voor de politie) met een wettelijke bescherming voor de digitale klokkenluiders en een verplichting om informatie vanaf een bepaald niveau door te geven om nog als informaticabedrijf voor de overheid te kunnen werken. De klant (instellling) is immers baas en zelfs al leg je nog minimumnormen op, dan kan het zijn dat de uitvoering niet kan gebeuren zoals ze zou moeten om veilig te zijn.
ekz

21:34 Gepost door technology changes fast not a lot | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.