04-04-07

Hoorzittingen Telecomwet uitgesteld tot na de verkiezingen

Eerst was er een Telecomwet in 2004 die enkele interessante artikels bevatte die oa ISP's verplichtte om hun gebruikers (zoals in de VS en de UK bij enkele grote al het geval is zoals AOL) te voorzien van gratis beschermingssoftware en om verschillende filters te plaatsen zodat deze malware bij de bron wordt gestopt en niet op het eindpunt (zoals veel ISP's reeds doen, maar niet alle). Ik heb toen meegezeten in de werkgroep die deze amendementen heeft voorbereid.  Het is zoals met water. Het is niet het huisgezin dat het water moet filteren, het is de firma die het water verdeelt. Natuurlijk moet vrijheid van opinie etc worden beschermd en het gaat hier enkel en alleen over malware, virussen, keyloggers, phishing,.... niet over audio-video of sex of vrije opinie, wat die opinie ook is.

 

Tegen het einde van de legislatuur blijkt dat er niets is veranderd en worden vanuit het parlement vragen gesteld. Men heeft niet de noodzakelijke KB's gestemd, men heeft geen budget voorzien, met heeft het BIPT wel de functie gegeven maar niet het personeel en de beide ministers Verwilghen en Vanden Bossche schuiven de hete appel naar elkaar door. Zelfs de indiener van de amendementen, dhr DeCoene is zenuwachtig. Er komt na veel vijven en zessen een politiek akkoord over hoorzittingen in een kamerkommissie. Maar dit wordt steeds uitgesteld, maand na maand. Nu valt het uiteindelijke bericht dat het voor de volgende regering zal zijn.

 

Het is nochtans een mooi principe waarbij de coördinatie van de beveiliging van de grote toegangspunten tot het internet gebeurt vanuit het orgaan dat verantwoordelijk is voor het verlenen van de licenties voor de commercialisatie van die toegangen. Het is een principe dat de hoofdfiguur van het Internet Storm Center een zeer interessant uitgangspunt vond omdat onafhankelijke instellingen teveel afhangen van goodwill die teveel afhangt van personen, personeel en doelstellingen.

 

Politiek is dan ook Verzetten, Inzetten en Doorzetten. Het heeft geen zin om alleen tegen iets te zijn, je moet je ook inzetten voor iets en dat moet je enkel en alleen stoppen op het moment dat het ook echt helemaal gerealiseerd is. Men had hier niet moeten stoppen toen de amendementen gestemd waren, men had tegelijkertijd moeten zeker zijn dat de noodzakelijke KB's, politieke afspraken, personeel en budgetten ook voorzien waren. En dan had men de voorpagina's van de kranten kunnen halen met iets dat werkelijk gerealiseerd werd. Niet met een dode letter.

 

Het enige positieve aan het hele verhaal is dat toen de wet er stond aan te komen een hele groep kleine ISP's uiteindelijk hebben ingezien dat ze toch antivirus en antispam nodig hebben op hun netwerk en toch de noodzakelijke installaties hebben gedaan.

 

Ik kan dan alleen maar hopen dat de volgende regering - welke die ook is - inziet dat de informatica-infrastructuur een essentieel en belangrijk onderdeel is van onze maatschappij en onze economie en dat ze als dusdanig ook moet beschermd worden, zowel preventief als nadien (en niet enkel op het vlak van vervolgingen waarvoor je de ecops hebt, maar ook door het weghalen van gehackte sites, het sluiten van control centers van botnets en het contacteren van administrators en eigenaars van pc's en netwerken die gebruikt worden in aanvallen opdat ze hun boeltje een beetje zouden opkuisen).

 

Ijdele hoop misschien. Maar hoop doet leven.

Een historische reminder hiervan staat op http://manifest.skynetblogs.be

11:02 Gepost door technology changes fast not a lot in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.