31-07-07

de fora van de Belgische kranten over Angelica zijn beerputten

Het internet brengt door haar anonimiteit het slechtste van de mens naar boven. en dit is niet iets van vandaag. het is al altijd zo geweest dat debatten op het internet heel snel uitmonden op vernedering, onozeliteiten en gewoon beerputdenken. Ik heb nog nooit zoveel smerigheden en kortzichtigheden gelezen in reacties als die in de fora van de verschillende kranten over de eventuele uitwijzing en vrijlating van Angelica. Misschien moeten de kranten wel eens nadenken of deze zogenaamde vrije fora wel alles zo vrij moeten laten. Er is ook een wet op het racisme en die fora staan daar in feite vol en misschien is het niet de rol van deze gevestigde media om de spreekbuis te laten geworden van dergelijk racisme. Misschien is het eerder rol van de verschillende media om eerder wat meer duiding en neutrale informatie te geven over de totaliteit van de problematiek van zowel de illegalen als de vluchtelingen als de verschillende problemen die hierdoor ontstaan. Een goed debat heeft hier de afgelopen jaren niet plaatsgevonden.

 

Het valt tevens op dat het geval van Angelica niet in haar specifiteit wordt behandeld door de verschillende intervenanten op die fora. Het zotte aan het dossier is dat op basis van de huidige situatie, door de start van de procedure waardoor de nieuwe Belgische schoonvader in het huwelijk wilt treden met haar moeder en het feit dat haar gescheiden vader samenleeft en kinderen heeft met een Belgische vrouw ze waarschijnlijk toch zou terugkeren naar België. Het artikel van de regularisatie 9.3 is juist gemaakt om een overbodige terugkeer-terugkeer procedure te vermijden, zeker als er in het dossier geen enkel element van openbare orde zit. Personen die elementen van openbare orde in hun dossier hebben moet ik niet hebben, punt uit. Maar hier proberen ze zich goed te integreren in de gemeenschap.

 

Het meisje was echter een symbooldossier geworden voor zowel de voorstanders van een regularisatie als voor zij die een voorbeeld willen stellen, terwijl het nog altijd eerder over mensen gaat dan over een symbool. Het is zeer goed mogelijk dat dit dossier door de huidige minister en door dezelfde administratie niet meer op een objectieve manier zullen kunnen behandeld worden omwille van hun symbolische nederlaag. Het feit dat Dewael ondanks de uitspraak van de rechter hen toch nog op het vliegtuig wou zetten getuigt van een verbetenheid waar hij geen enkele politieke legitimatie voor heeft. Dit is dus de 'Open VLD - het sociale liberalisme - de echte progressieven'. Geef mij dan maar de judoka met de grote mond want daar weet je wat je er aan hebt. De Open VLD lijkt op de hypocriete tsjeven van enkele decennia geleden. Temeer daar het dezelfde partij is die ijvert voor een gecontroleerde immigratie.

 

Dit is nog zo'n tegenstrijd. Men ijvert voor een arbeidsimmigratie omdat er teweinig arbeidskrachten zouden zijn in ons eigen land, maar men vergooit wel honderd miljoen Euro en meer aan het uitwijzen van illegalen die illegaal in het land tewerkgesteld zijn. Misschien moet men voor een gecontroleerde arbeidsimmigratie een gecontroleerde arbeidsregularisatie uitvoeren. Het zou immers te zot zijn om elders arbeidskrachten te gaan zoeken als ze hier al rondlopen. Op die fora blijkt het ook alsof zij van de staat hebben geleefd, maar ze kregen in hun 4 jaar geen cent want ze hadden geen enkele verblijfsvergunning.

 

Maar misschien vinden ze ook dat regularisatie enkel geldt voor mensen die hun zwartgeld van de gemeenschap hebben onttrokken en nu zoveel jaar later met zoweinig mogelijk kosten willen terugbrengen vooraleer ze de volle straf moeten betalen.

 

Nog zo'n tegenstrijd. Men wilt de grote vluchtelingenstromen tegenhouden en beperken, maar men doet er tegelijkertijd alles aan om de grenscontroles te verminderen volgens de ideologie van het vrije verkeer. Schengen is op securityvlak de grootste stommiteit die men heeft gedaan. Men heeft er gewoon het kind met het badwater weggegooid. Het kind was de grenscontrole en het badwater waren de overbodige bureaukratische papiermassa die de vrachtwagenchauffeurs moesten invullen en voorleggen. En dit beperkt zich niet enkel tot de autostrades. Je kunt binnen schengen heel gemakkelijk reizen zonder ooit gecontroleerd te worden op je identiteit. Men is dan wel verwonderd dat wij deel uitmaken van de vluchtelingenstromen binnen Schengen terwijl er voor Schengen geen gemeenschappelijke vluchtelingenpolitiek of immigratiepolitiek is en elke staat maar probeert te dweilen met de kranen en fonteinen open.

 

En dit is nog meer het geval omdat we de rest van de wereld laten kreperen en het ons geen bal kan schelen al werken de Chinezen als slaven in de fabrieken, sterven in Congo nog steeds duizenden mensen door een door ons totaal genegeerde burgeroorlog en anarchie zolang we maar de mijnen kunnen plunderen en hebben we wel Oost-Europa in het kapitalisme binnengerijfd maar ze natuurlijk niet het Marshallplan gegeven dat ze net zoals ons indertijd nodig hadden om zelf een eigen degelijke economie uit te bouwen.

 

En zo wordt het verhaal van Angelica maar een klein onderdeel van een heel complex verhaal. In mensentaal gaat het over een meisje dat bij haar natuurlijke vader en haar nieuwe vader en haar hersamengestelde families wou blijven en niet terugwou naar Ecuador om hier binnen 2 jaar terug te staan. In politieke termen gaat het erover dat een parlementaire democratie in dergelijke situatie haar zeg moet kunnen hebben (ondanks het racisme op die fora).

 

00:46 Gepost door technology changes fast not a lot in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.