01-08-07

Voorstel voor immigratie en uitwijzing voor de nieuwe regering

De afgelopen week is er een hels debat geweest over immigratie en uitwijzing en men heeft van een kind van 11 jaar een speelbal en een symbool gemaakt waar ego's en gelijk krijgen belangrijk werden dan het dossier zelf dat er praktisch op neer komt of het de moeite loont om iemand uit te wijzen wanneer die hier binnen 2 jaar zou terugstaan omdat de moeder met de nieuwe vader zal trouwen en het gaat hier niet om een wit huwelijk.

 

Maar momenteel gaat men ervan uit dat iemand om een beroep te kunnen doen op de regularisatieprocedure papieren moet hebben. Dit wil zeggen hij moet voor 80% misbruik hebben gemaakt van één van de laatste openstaande mogelijkheden om in België te komen om te kunnen een beroep doen op de soms automatische regularisatie. Ondertussen heeft betrokkene van de Belgische overheid al die jaren steun ontvangen.

 

De mensen zonder enige verblijfsprocedures (zonder papieren foutief genoemd) die mogen vandaag de dag geen beroep doen op die procedure volgens de minister. Nochtans verschilt voor de rest hun situatie niet van die van de anderen en kunnen algemene voorwaarden kunnen worden vastgesteld waarbinnen men hetzij welk dossier zou kunnen behandelen. Zoals is er een kans dat betrokkene hier binnen 1 à 2 jaar terugstaat op basis van de procedures en bewijzen die hij nu al in handen heeft ? Is er respect voor de openbare orde ? Is er integratie ? Is de kans dat betrokkene zal werken ?

 

Het nieuwe aan het volgende idee zijn de volgende elementen.
De dienst die zich hiermee zou bezighouden zou worden afgescheiden van de dienst vreemdelingenzaken tezelfdertijd als de dienst die zich bezighoudt met de vrijwillige terugkeer. Op deze manier kan ze een 'eigen beleid' ontwikkelen buiten de bedrijfscultuur van de 'Vreemdelingenzaken'. Door ze samen te voegen met de dienst Vrijwillige terugkeer kan men stellen dat indien men een aanvraag indient men ook een vrijwillige terugkeer moet tekenen voor het geval de aanvraag wordt afgewezen. Deze vrijwillige terugkeerdienst dient wel beter te worden omkaderd. Een tweede beveiliging kan zijn dat een eerste toelating van verblijf op basis van een regularisatie niet noodzakelijk permanent hoeft te zijn, maar vb de eerste 5 jaar jaarlijks verlengd kan worden. Die verlenging hangt dan af van het nakomen van de voorwaarden die in de regularisatie zijn opgenomen zoals openbare orde, enzovoort,....

 

Het lijkt me een gulden middenweg.

15:32 Gepost door technology changes fast not a lot in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.