CORVE besteedt in opdracht van de minister een studie uit die moet zorgen voor het uittekeken van een interbestuurlijk e-government. Deze studie zal een set van acties en aanbeveling omvatten die aangeven hoe de Vlaamse overheid best tewerkgaat om alle lokale besturen, ongeacht hun draagkracht, te ondersteunen. De studie wordt meteen ook mee begeleid door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de Vlaamse Vereniging van Provincies en het Steunpunt Bestuurlijke Overheid (SBOV) om een zo breed mogelijk draagvlak tot stand te brengen. Lees de persmededeling van 23/10 op de site van CORVE.